Toepassingen

Onze actuators en afsluiters zijn inzetbaar bij veel toepassingen. We noemen er slechts een aantal.

 

Safety Integrity Level (SIL)
De SIL-classificatie geeft een indicatie over de veiligheid van de installatie.

  • Verzamelvat - SIS systeem. Vanuit verschillende installaties komen explosiegevaarlijke gassen in een verzamelvat. Wanneer deze gassen ontploffen moeten kritische installaties, die via pijpleidingen aangesloten zijn, beveiligd worden. De Högfors DN200 vlinderkleppen in deze pijpleidingen moeten binnen 0,5 sec sluiten voordat de explosiegolf er door heen kan gaan.
    De Kinetrol actuator sluit de vlinderkleppen sneller, namelijk in ca. 0,4 seconde.

 

 

  • Beveiliging van een stoominstallatie. Vanuit een vuilverbrandingsinstallatie wordt middel- en lage druk stoom aan een zoutfabriek geleverd. In geval van calamiteiten dienen de afsluiters, een vlinderklep DN600 en een kogelkraan DN200, ter beveiliging van de stoomturbine en de zoutfabriek na 4 seconden te sluiten. Deze sluittijd is gekozen om de kleppen zo snel mogelijk, zonder het gevaar voor stoomslag, te sluiten.

 

De Kinetrol actuators hebben de classificatie 3 - de hoogst haalbare classificatie voor een actuator. Periodiek testen is dan vaak niet nodig.

 

 

 

 

 

ATEX
Een brandbaar gas (of stof) met lucht creëert een
explosiegevaarlijke omgeving.

  • Ondergrondse gasopslag. De omgeving is zeer explosiegevaarlijk. Ten behoeve van koeling worden jaloezieën ingezet. De combinatie van actuator met pneumatische standsteller maakt regeling in een explosiegevaarlijke - categorie 1 - mogelijk.

 

  • Pilot plant. Een aantal kleine actuators met eindschakelaars worden gebruikt om een exotherme reactie in een vat mogelijk te maken. De installatie is uiterst explosief en moet drukvast beschermd worden.

 

 

 

Veel van de Kinetrol actuators zijn inzetbaar in hoogst explosiegevaarlijke omgevingen.
De Högfors afsluiters zijn antistatisch en “Fire Failsafe”.

 

Volgende